Dotace

Od března 2009 do roku 2012 je možné žádat v rámci dotačního programu vypsaného Státním fondem životního prostředí pod názvem „Zelená úsporám“.

Momentálně probíhá inentura žádostí, příjem žádastí je tedy dočasně pozastaven. Poté proběhne vyhodnocení a naplánování dalšího postupu. Další žádosti o dotaci Zelená úsporám budou přijímány pravděpodobně v etapách, doporučujeme tedy být na obnovení příjmu žádostí včas připraveni. O dotaci je možné žádat po montáži solárních kolektorů, nebo předem. S řádným vyplněním všech formalit žádosti Vám rádi pomůžeme.

Z tohoto dotačního titulu je možno žádat na solární kolektory a tepelná čerpadla za předpokladu splnění příslušných podmínek. Výše dotace je stanovena takto:

Dotace pro rodinné domy

  • Solární kolektory na ohřev vody 55 tisíc Kč
  • Solární kolektory na ohřev vody a přitápění 80 tisíc Kč
  • Energetické hodnocení, projektová dokumentace 5 tisíc, nebo 15 tisíc Kč

Dotace pro bytové domy

  • Solární kolektory na ohřev vody 25 tisíc Kč na byt
  • Solární kolektory na ohřev vody a přitápění 35 tisíc Kč na byt