Zajímavosti

Přírodní podmínky v ČR

Dostupnost solární energie v České republice je samozřejmě ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi ně především zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a lokální podmínky, sklon plochy na níž sluneční záření dopadá a další. Zajímavým faktem nicméně zůstává, že se údaje o slunečním záření v ČR z jednotlivých zdrojů v mnohém liší. Shrneme-li dosud publikované informace, dojdeme k následujícím výsledkům:

  • v České republice dopadne na 1m2 vodorovné plochy zhruba 950–1340 kWh
  • energie roční množství slunečních hodin se pohybuje v rozmezí 1331–1844 hod (ČHMÚ), odborná literatura uvádí jako průměrné rozmezí 1600–2100 hod

Z hlediska praktického využití pak platí, že z jedné instalované kilowaty běžného systému (FV články z monokrystalického, popř. multikrystalického křemíku, běžná účinnost střídačů apod.) lze za rok získat v průměru 800–1100 kWh elektrické energie.

Sluneční záření v ČR – MWh/kWh/m2 (dopad na vodorovnou plochu)

Další údaje o energii slunečního záření lze nalézt také na těchto stránkách:

http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/pvest.php?lang=sk&map=europe
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php

httpv://www.youtube.com/watch?v=JfRcr8SoTQM