Rok 2014 je opět ve znamení realizací na britských ostrovech

Zkušenosti ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska – pokračování 2014

Rozhodnutí  z roku 2011 vstoupit na zahraniční trh s “fotovoltaikou” se zdál být zpočátku jako velká výzva s nejistým výsledkem. Realizace, které jsme však ve Spojeném království  s úspěchem provedli, nám otevřeli dveře k rozšířené působnosti na tento trh v době, kdy v ČR není  politicky příznivá situace pro “fotovoltaiku”. Je pro nás potěšující zjištění, že si ve Spojeném Království  cení našeho zodpovědnému přístupu, vstřícnosti, kvality a rychlosti instalací FVE.

Trh se i zde vyvíjí, ovšem trochu jiným směrem než jak známe v našich podmínkách. Byrokracie, resp. legislativní překážky k provozování fotovoltaických elektráren se snižují, na druhou stranu se zvyšují legislativní nároky na bezpečnost práce a kvalitu realizačních firem. I proto jsme museli podstoupit náročné zkoušky způsobilosti provádět montážní práce, tzv. Health, Safety and Environment Test  a Construction Skills Certification Scheme. Tento akt jsme úspěšně zvládli  a nyní má naše firma a její zaměstnanci  oprávnění pracovat na jakékoliv stavbě ve Spojeném Království.

Jen krátce k našemu působení na britských ostrovech. Úplně první instalaci se nám podařilo uskutečnit v měsíci srpnu roku 2011 (více zde). Během následujících 4 měsíců jsme však po intenzivním nasazení realizovali dalších 20 fotovoltaických elektráren od výkonu 4 kW až do výkonu 50 kW, celkově pak fotovoltaické elektrárny o výkonu přes 200 kW. V roce 2012 jsme zde realizovali dalších 200 kW, především na střechách výrobních podniků.  V roce 2013 jsme přesunuli pozornost zpět k instalacím v ČR.

V roce 2014, vzhledem k legislativnímu vývoji v České republice  opět přesunujeme pozornost za hranice naší země.  Ve Spojeném království  jsme letos realizovali už 5 fotovoltaických elektráren a další nás čekají. Jedna z nich byla realizována na střeše luxusního hotelu Holiday Inn v centru Londýna a druhá na střeše skladu společnosti Edmunson Electrical - největšího velkoobchodu s elektro materiálem ve Spojeném království.

Zmíněných zkušeností a referencí si velice vážíme a právě díky nim jsme dokázali posunout pomyslnou laťku ve smyslu zkvalitnění našich služeb ještě výš. I nadále bychom rádi naši společnost v duchu dosavadní úspěšné činnosti rozvíjeli a naše služby a poradenství nabízeli dalším občanům i právnickým osobám, kteří mají zájem na své vlastní nezávislosti a ochraně životního prostředí naší země.

Všechny referenční fotografie z uskutečněných realizací ve Velké Británii naleznete zde.

Mohlo by Vás zajímat