Trina Solar – Polykrystalické

Společnost Trina Solar navrhuje, vyvíjí a vyrábí různé monokrystalické a polykrystalické moduly s výkonem v rozsahu 215W – 235W. Tyto moduly jsou celosvětově používané k výstavbě fotovoltaických systémů na střechách budov i na volném prostranství. Fotovoltaické články Trinasolar jsou zapojované do celků s požadovanou elektrickou konfigurací, propojené články jsou zasklívány ve vakuu, následně vkládány do ochranního hliníkového rámu. Moduly Trinasolar jsou v souladu s veškerými elektrickými standardy a standardy kvality. Vyráběné podle normy ISO9001, jsou zkonstruovány tak, aby odolávali extrémním teplotám a nepříznivým povětrnostním podmínkám.

TLM-PC05

220 – 235W polykrystalické moduly

Podobné