Základní pojmy

Fotovoltaický článek

Fotovoltaický článek tvoří polovodičový materiál, nejčastěji křemík. Články dělíme podle struktury křemíku na 3 základní typy: amorfní, polykrystalické a monokrystalické.

Fotovoltaický panel

Při propojení dostatečného množství fotovoltaických článků vzniká fotovoltaický panel. Nezbytná je také kvalitní povrchová úprava, která chrání jednotlivé články před poškozením.

Střídač (měnič)

Střídač je stěžejním prvkem celého systému. Přeměňuje totiž původně vytvořený stejnosměrný proud na střídavý s napětím 230V, který je pro nás již využitelný.

Fotovoltaická elektrárna

Spojením fotovoltaických panelů a měniče vznikne celek, který

již můžeme označit za fotovoltaickou elektrárnu, která nám bude vyrábět ekologicky čistou energii.

Možnosti umístění fotovoltaických systémů

Fotovoltaické panely je možné umístit různými způsoby podle možností majitele nemovitosti. Co se prostoru týče, přicházejí v úvahu střechy, fasády i volná prostranství.

Typy instalací

Primárně rozlišujeme pevné a pohyblivé uchycení panelů.

  • V případě pevného uchycení musíme pro maximální efektivitu zpracování solární energie bezpodmínečně dodržet podmínku maximální směrem k jihu a v úhlu 35 ̊ .
  • Větší efektivitu využití slunečních paprsků nám poskytují polohovací fotovoltaické systémy, které ale většinou ze statických důvodů není možné instalovat na střechy. Polohovací fotovoltaické panely během dne kopírují pohyb slunce po obloze, nastavují se pod ideálním úhlem dopadajícímu solárnímu záření a tím se zvyšuje tzv. počet pracovních hodin v plném výkonu. Panely mohou být polohovány v jedné ose – východ – západ, ve dvou osách – zajištění kolmého dopadu slunečního paprsku a tzv. super traxle - jednoosá polohovací jednotka s násobičem světelného toku.