Co je LED

LED osvětlení, jedná se o zdroj světla LED (Light Emitting Diode – světlo emitující dioda) s nejnižšími energetickými nároky a s velkou životností, výrobci udávanou, v rozmezí od

50.000 do 100.000 hodin vyráběných z LED diod, kterým nevadí časté vypínání a zapínání bez jakékoliv údržby.